دوره بازرسی جوش طراحی سایت

0 تومان

تامین انواع سیم و کابل نظامی

آگهی‌دهنده: احمد قاسمی شناسه آگهی: 89167

16 مهر 1401 15:04 تهران -- تهران
احمد قاسمی تلفن تماس: 09107600476تامین سیم و کابل تفلون و نسوز نظامی ، نقره اندود، قلع اندود و نیکل...

تعداد بازدید: 870

دسته بندی: سایر مشاغل


اطلاعات تماس

برای مشاهده شماره تماس کلیک کنید 09107600476 ارسال ایمیل

توضیحات

احمد قاسمی تلفن تماس: 09107600476

تامین سیم و کابل تفلون و نسوز نظامی ، نقره اندود، قلع اندود و نیکل اندود از شرکت های معتبر آمریکایی و غربی 

سیم های نسوز شیلد با روکش تفلون نواری و یا اکسترود

تامین سیم و کابل از شرکت آلفا، بلدن، ترمکس و ... 

تامین انواع سیم و کابل خاص حسب سفارش

تامین انواع سیم و کابل تفلون و نظامی استانداردهای چینی و روسی

استانداردهای قابل تامین عبارتند از:

 

MIL-C-27500 CABLES

MIL-C17 RG CABLES

MIL-DTL-5086

M5086/1

M5086/2

M5086/3

MIL-W-7139BI

MIL-W-7139BII

MIL-DTL-8777D

MS 25471

MIL-DTL-25038

M25038/1

M25038/3

Type B

MIL-DTL-16878/1

Type C

MIL-DTL-16878/2

Type D

MIL-DTL-16878/3

Type E

MIL-W-16878/4

NEMA HP-3

Type EE

MIL-W-16878/5

NEMA HP-3

Type ET

MIL-W-16878/6

NEMA HP-3

Type F

MIL-DTL-16878/7

Type FF

MIL-DTL-16878/8

Type J

MIL-DTL-16878/10

Type K

MIL-W-16878/11

NEMA HP- 4

Type KK

MIL-W-16878/12

NEMA HP- 4

Type KT

MIL-W-16878/13

NEMA HP- 4

MS 17331

MIL-DTL-16878/29

MIL-DTL-16878/30

Specifications

MS 17332

MS 17410

MS 17411

MS 17412

MS 18000

MS 18001

MS 18032

MS 18033

MS 18104

MS 18105

MS 18113

MS 18114

MS 21985

MS 21986

MS 27110

MS 90294

MIL-DTL-22759/1

MIL-DTL-22759/2

MIL-DTL-22759/3

MIL-DTL-22759/4

MIL-DTL-22759/5

MIL-DTL-22759/6

MIL-DTL-22759/7

MIL-DTL-22759/8

MIL-DTL-22759/9

MIL-DTL-22759/10

MIL-DTL-22759/11

MIL-DTL-22759/12

MIL-DTL-22759/13

MIL-DTL-22759/14

MIL-DTL-22759/15

MIL-DTL-22759/16

MIL-DTL-22759/17

MIL-DTL-22759/18

MIL-DTL-22759/19

MIL-DTL-22759/20

MIL-DTL-22759/21

MIL-DTL-22759/22

MIL-DTL-22759/23

MIL-DTL-22759/24

MIL-DTL-22759/25

MIL-DTL-22759/26

MIL-DTL-22759/27

MIL-DTL-22759/28

MIL-DTL-22759/29

MIL-DTL-22759/30

MIL-DTL-22759/31

MIL-DTL-22759/32

MIL-DTL-22759/33

MIL-DTL-22759/34

MIL-DTL-22759/35

MIL-DTL-22759/36

MIL-DTL-22759/37

MIL-DTL-22759/38

MIL-DTL-22759/39

MIL-DTL-22759/40

MIL-DTL-22759/41

MIL-DTL-22759/42

MIL-DTL-22759/43

MIL-DTL-22759/44

MIL-DTL-22759/45

MIL-DTL-22759/46

MIL-DTL-22759/80

MIL-DTL-22759/81

MIL-DTL-22759/82

MIL-DTL-22759/83

MIL-DTL-22759/84

MIL-DTL-22759/85

MIL-DTL-22759/86

MIL-DTL-22759/87

MIL-DTL-22759/88

MIL-DTL-22759/89

MIL-DTL-22759/90

MIL-DTL-22759/91

MIL-DTL-22759/92

MIL-DTL-81044/1

MIL-DTL-81044/2

MIL-DTL-81044/3

MIL-DTL-81044/4

MIL-DTL-81044/5

MIL-DTL-81044/6

MIL-DTL-81044/7

MIL-DTL-81044/8

MIL-DTL-81044/9

MIL-DTL-81044/10

MIL-DTL-81044/11

MIL-DTL-81044/12

MIL-DTL-81044/13

MIL-DTL-81044/14

MIL-DTL-81044/15

MIL-DTL-81044/16

MIL-DTL-81044/17

MIL-DTL-81044/18

MIL-DTL-81044/19

MIL-DTL-81044/20

MIL-DTL-81044/21

MIL-DTL-81044/22

MIL-DTL-81044/23

MIL-DTL-81044/24

MIL-DTL-81044/25

MIL-DTL-81044/26

MIL-DTL-81044/27

MIL-DTL-81044/28

MIL-DTL-81044/29

MIL-DTL-81381/1

MIL-DTL-81381/2

MIL-DTL-81381/3

MIL-DTL-81381/4

MIL-DTL-81381/5

MIL-DTL-81381/6

MIL-DTL-81381/7

MIL-DTL-81381/8

MIL-DTL-81381/9

MIL-DTL-81381/10

MIL-DTL-81381/11

MIL-DTL-81381/12

MIL-DTL-81381/13

MIL-DTL-81381/14

MIL-DTL-81381/15

MIL-DTL-81381/16

MIL-DTL-81381/17

MIL-DTL-81381/18

MIL-DTL-81381/19

MIL-DTL-81381/20

MIL-DTL-81381/21

MIL-DTL-81381/22

MIL-W-5086

M5086/1

M5086/2

M5086/3

MIL-W-7139BI

MIL-W-7139BII

MIL-W-8777D

MS 25471

MIL-W-25038

M25038/1

M25038/3

Type B

MIL-W-16878/1

Type C

MIL-W-16878/2

Type D

MIL-W-16878/3

Type E

MIL-W-16878/4

NEMA HP-3

Type EE

MIL-W-16878/5

NEMA HP-3

Type ET

MIL-W-16878/6

NEMA HP-3

Type F

MIL-W-16878/7

Type FF

MIL-W-16878/8

Type J

MIL-W-16878/10

Type K

MIL-W-16878/11

NEMA HP- 4

Type KK

MIL-W-16878/12

NEMA HP- 4

Type KT

MIL-W-16878/13

NEMA HP- 4

MS 17331

MIL-W-16878/29

MIL-W-16878/30

Specifications

MS 17332

MS 17410

MS 17411

MS 17412

MS 18000

MS 18001

MS 18032

MS 18033

MS 18104

MS 18105

MS 18113

MS 18114

MS 21985

MS 21986

MS 27110

MS 90294

MIL-W-22759/1

MIL-W-22759/2

MIL-W-22759/3

MIL-W-22759/4

MIL-W-22759/5

MIL-W-22759/6

MIL-W-22759/7

MIL-W-22759/8

MIL-W-22759/9

MIL-W-22759/10

MIL-W-22759/11

MIL-W-22759/12

MIL-W-22759/13

MIL-W-22759/14

MIL-W-22759/15

MIL-W-22759/16

MIL-W-22759/17

MIL-W-22759/18

MIL-W-22759/19

MIL-W-22759/20

MIL-W-22759/21

MIL-W-22759/22

MIL-W-22759/23

MIL-W-22759/24

MIL-W-22759/25

MIL-W-22759/26

MIL-W-22759/27

MIL-W-22759/28

MIL-W-22759/29

MIL-W-22759/30

MIL-W-22759/31

MIL-W-22759/32

MIL-W-22759/33

MIL-W-22759/34

MIL-W-22759/35

MIL-W-22759/36

MIL-W-22759/37

MIL-W-22759/38

MIL-W-22759/39

MIL-W-22759/40

MIL-W-22759/41

MIL-W-22759/42

MIL-W-22759/43

MIL-W-22759/44

MIL-W-22759/45

MIL-W-22759/46

MIL-W-22759/80

MIL-W-22759/81

MIL-W-22759/82

MIL-W-22759/83

MIL-W-22759/84

MIL-W-22759/85

MIL-W-22759/86

MIL-W-22759/87

MIL-W-22759/88

MIL-W-22759/89

MIL-W-22759/90

MIL-W-22759/91

MIL-W-22759/92

MIL-W-81044/1

MIL-W-81044/2

MIL-W-81044/3

MIL-W-81044/4

MIL-W-81044/5

MIL-W-81044/6

MIL-W-81044/7

MIL-W-81044/8

MIL-W-81044/9

MIL-W-81044/10

MIL-W-81044/11

MIL-W-81044/12

MIL-W-81044/13

MIL-W-81044/14

MIL-W-81044/15

MIL-W-81044/16

MIL-W-81044/17

MIL-W-81044/18

MIL-W-81044/19

MIL-W-81044/20

MIL-W-81044/21

MIL-W-81044/22

MIL-W-81044/23

MIL-W-81044/24

MIL-W-81044/25

MIL-W-81044/26

MIL-W-81044/27

MIL-W-81044/28

MIL-W-81044/29

MIL-W-81381/1

MIL-W-81381/2

MIL-W-81381/3

MIL-W-81381/4

MIL-W-81381/5

MIL-W-81381/6

MIL-W-81381/7

MIL-W-81381/8

MIL-W-81381/9

MIL-W-81381/10

MIL-W-81381/11

MIL-W-81381/12

MIL-W-81381/13

MIL-W-81381/14

MIL-W-81381/15

MIL-W-81381/16

MIL-W-81381/17

MIL-W-81381/18

MIL-W-81381/19

MIL-W-81381/20

MIL-W-81381/21

MIL-W-81381/22

M5086

M5086/1

M5086/2

M5086/3

M7139BI

M7139BII

M8777D

MS 25471

M25038

M25038/1

M25038/3

Type B

M16878/1

Type C

M16878/2

Type D

M16878/3

Type E

M16878/4

NEMA HP-3

Type EE

M16878/5

NEMA HP-3

Type ET

M16878/6

NEMA HP-3

Type F

M16878/7

Type FF

M16878/8

Type J

M16878/10

Type K

M16878/11

NEMA HP- 4

Type KK

M16878/12

NEMA HP- 4

Type KT

M16878/13

NEMA HP- 4

MS 17331

M16878/29

M16878/30

Specifications

MS 17332

MS 17410

MS 17411

MS 17412

MS 18000

MS 18001

MS 18032

MS 18033

MS 18104

MS 18105

MS 18113

MS 18114

MS 21985

MS 21986

MS 27110

MS 90294

M22759/1

M22759/2

M22759/3

M22759/4

M22759/5

M22759/6

M22759/7

M22759/8

M22759/9

M22759/10

M22759/11

M22759/12

M22759/13

M22759/14

M22759/15

M22759/16

M22759/17

M22759/18

M22759/19

M22759/20

M22759/21

M22759/22

M22759/23

M22759/24

M22759/25

M22759/26

M22759/27

M22759/28

M22759/29

M22759/30

M22759/31

M22759/32

M22759/33

M22759/34

M22759/35

M22759/36

M22759/37

M22759/38

M22759/39

M22759/40

M22759/41

M22759/42

M22759/43

M22759/44

M22759/45

M22759/46

M22759/80

M22759/81

M22759/82

M22759/83

M22759/84

M22759/85

M22759/86

M22759/87

M22759/88

M22759/89

M22759/90

M22759/91

M22759/92

M81044/1

M81044/2

M81044/3

M81044/4

M81044/5

M81044/6

M81044/7

M81044/8

M81044/9

M81044/10

M81044/11

M81044/12

M81044/13

M81044/14

M81044/15

M81044/16

M81044/17

M81044/18

M81044/19

M81044/20

M81044/21

M81044/22

M81044/23

M81044/24

M81044/25

M81044/26

M81044/27

M81044/28

M81044/29

M81381/1

M81381/2

M81381/3

M81381/4

M81381/5

M81381/6

ALPHA WIRE

ALPHA WIRE 5851 

ALPHA WIRE 5852 

ALPHA WIRE 5853 

ALPHA WIRE 5853/19

ALPHA WIRE 2853/1 

ALPHA WIRE 5854 

ALPHA WIRE 5854/7 

ALPHA WIRE 2854/1 

ALPHA WIRE 5855 

ALPHA WIRE 5855/7 

ALPHA WIRE 2855/1 

ALPHA WIRE 5856 

ALPHA WIRE 5856/7 

ALPHA WIRE 2856/1

ALPHA WIRE 5857 

ALPHA WIRE 2857/1

ALPHA WIRE 5858 

ALPHA WIRE 5859

ALPHA WIRE 5859/12

ALPHA WIRE 5859/10

ALPHA WIRE AT261938

ALPHA WIRE AT241936

ALPHA WIRE AT221934

ALPHA WIRE AT201932

ALPHA WIRE AT181930

ALPHA WIRE AT161929

ALPHA WIRE AT141927

ALPHA WIRE AT121925

ALPHA WIRE AT103726

ALPHA WIRE AT813329

CHINESE TEFLON WIRES

AF150

AF200

AF250

AFP150

AFP200

AFP250

AFR150

AFR200

AFR250

AFRP150

AFRP200

AFRP250

ASTVR

ASTVRP

FVN

FVNP


 


تبلیغات

چیزی برای فروش دارید؟

همینجا به صورت رایگان آگهی کنید

افزودن آگهی شما

Presets